SDP, keskusta ja kokoomus kuntavaalien kärkikahinoissa

SDP, Suomen Keskusta ja Kansallinen Kokoomus ovat lähdössä kuntavaalikamppailuun tasaväkisistä asemista. SDP:tä äänestäisi tällä hetkellä 19,9 prosenttia suomalaisista, keskustaa 19,6 prosenttia. Kokoomuskin on myös mukana kamppailussa suurimman kuntapuolueen tittelistä - kokoomusta äänestäisi tasan 19 prosenttia. Vihreä liitto on noussut neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi 11,4 prosentin kuntavaalikannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on tällä hetkellä 9,4 prosenttia. Vasemmistoliittoa kannattaa melkein yhtä moni (9,1 %). RKP:n kuntavaalikannatus on 4,8 ja kristillisdemokraattien 3,9 prosenttia.

Monet ovat kuitenkin vielä epävarmoja. Kaikkiaan 43 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi kuntavaaleissa tai sanoi jättävänsä kokonaan äänestämättä.

Äänestysinto jäämässä melko laimeaksi

56 prosenttia kertoi äänestävänsä varmasti tulevissa kuntavaaleissa, runsas neljäsosa melko varmasti. 12 prosenttia pitää äänestämistä kuntavaaleissa epätodennäköisenä, neljän prosentin aikoessa varmasti jättää äänestämättä. Varmasti äänestäviä on melkein yhtä paljon kuin vastaavana ajankohtana ennen edellisiä kuntavaaleja. Silloin 59 prosenttia kertoi käyvänsä varmasti äänestämässä. Tulos vastasi melko hyvin 2012 kuntavaalien todellista äänestysaktiivisuutta. Tuore luku ei herätä toiveita äänestysaktiivisuuden kasvusta - toisaalta se ei tässä vaiheessa ennakoi kovin suurta romahdustakaan.

Kuntavaalit aloittavat vaaliputken

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin Manner-Suomessa. Vaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoon voi kotimaassa äänestää 29.3. - 4.4., ulkomailla 29.3. - 1.4. Tämän vuoden alussa Manner-Suomessa oli 295 kuntaa. Kuntavaalit ovat lähtölaukaus vaaliputkelle. Tammi-helmikuussa 2018 valitaan tasavallan presidentti. Samassa yhteydessä järjestetään maakuntavaalit. Keväällä 2019 ovat vuorossa eduskunta- ja europarlamenttivaalit.

Kannatusarvion laatimisesta

Puoluekannatusarvio on laadittu yhdistämällä toisiinsa haastatteluissa saadut vastaukset sekä vaalitilastot viime eduskuntavaaleista. Tutkimusaineisto kerättiin 13.2. - 10.3.2017. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 2.246 henkilöä. Tutkimuksen otos edustaa maamme äänestysikäistä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Kantar TNS Oy tekee puoluekannatusmittaukset Helsingin Sanomien toimeksiannosta.

 

Lisätietoja
Sakari Nurmela, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje