Suomalaisista 30 % suhtautuu ruoan ja päivittäistavaroiden verkko-ostamiseen myönteisesti

Digiaktiivisimmista* kaksi kolmesta on valmis ostamaan olennaisen osan pt-tuotteista verkosta, jos löytää itselleen sopivan tavan. Nykyisiä ruoan verkkokauppoja on kiinnostunut kokeilemaan kuitenkin vain joka kymmenes. Ruoan verkkokauppa ei siis tällä hetkellä vastaa asiakkaiden tarpeita. Suurin syy tähän lienee kehittymättömät toimituspalvelut, jotka ovat toistaiseksi keskittyneet suuriin kaupunkeihin ja niitä ympäröiviin alueisiin. Myös ennakkoluulot elintarvikkeiden tuoreudesta jarruttavat kuluttajan kiinnostusta ruoan verkkokauppaa kohtaan. Toiminnallisuuden ja asiointipolun tulisi vastata kuluttajien tarpeita ja odotuksia paremmin.

Joka kymmenes on kiinnostunut kokeilemaan ruokakassipalvelua, jossa ruokien raaka-aineet ja reseptit toimitetaan kotiin. Palvelua käyttämällä kuluttaja säästää aikaa ja vaivaa, kun raaka-aineita ei tarvitse etsiä ja noutaa kaupasta. Samalla kuluttajalla on hyvä mahdollisuus laajentaa osaamistaan ruoanlaittajana ja kokeilla uudenlaisia reseptejä. Ruokahävikkiä ei myöskään synny, koska raaka-aineiden määrät on pyritty palveluissa mitoittamaan reseptien mukaisiksi.

Digitalisaatio ja mobiililaitteet muuttavat asiakkaan ja päivittäistavarakaupan suhdetta

Kuva kuluttajasta markkinointiviestinnän perusteella ostoksille päätyvänä "shopperina" on vanhentunut. Tietoa ostopäätösten tueksi hankitaan ja saadaan eri kanavista, joista kauppa tai tavarantoimittajat hallitsevat suoraan yhä pienempää osaa. Kehitys tarjoaa kaupalle ja teollisuudelle sekä uusia mahdollisuuksia että riskejä.

Tällä hetkellä yli neljä viidestä suomalaisesta hyödyntää verkkosivuja tiedon ja reseptien hankintaan. Kaksi viidestä** suhtautuu ruoan ja päivittäistavaroiden verkko-ostamiseen myönteisesti.

Silti vain murto-osa suomalaisista ostaa edes satunnaisesti ruokaa tai päivittäistavaroita tutkituista verkkokaupoista (13 kpl).

 

Kantar TNS:n Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2016 -tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää mikä on ruoan verkko-ostamisen tila tällä hetkellä ja miten verkko ja mobiililaitteet muuttavat ruoan ostamista. Tutkimus selvittää, millaisella toimintamallilla ja viestinnän sisällöllä tavoitetaan haluttu kohderyhmä. Tutkimuksessa on mukana 20 ruokaan liittyvää verkkosivustoa, 13 ruoan verkkokauppaa sekä 5 mobiilisovellusta. Tutkimukseen vastasi 4 256 henkilöä marraskuussa 2016.
*Täysin samaa mieltä: Olen kiinnostunut internetin tarjoamista uusista palveluista
 

TNS Mind -palvelukokonaisuus tarjoaa yritysten päätöksenteon tueksi syvällistä kuluttaja- ja päättäjäkohderyhmäymmärrystä.

 

Lisätietoja

Tero Moijanen
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje