Ovatko 18-40-vuotiaat työttömät erilaisia kuin muut ikäisensä?

Työelämästä syrjäytyneestä nuoremmasta polvesta piirtyy esille kuva, joka osittain tukee stereotypioita, mutta toisaalta kertoo heidän asenteidensa olevan varsin samanlaisia kuin muilla nuorilla aikuisilla.

Kun työttömiä nuoria aikuisia pyydetään kuvailemaan itseään, käyttävät he muuta väestöä useammin adjektiiveja huoleton, seikkailija, taiteellinen, yksilöllinen, rento ja vapaa – kuten nuoret yleensäkin. Oma ulkonäkö on tärkeä ja he haluavat olla puoleensavetäviä, jopa muista erottuvia – aivan kuten ikätoverinsa. Niukempi toimeentulo saa heidät suosimaan muita enemmän tarjoustuotteita, eivätkä muoti tai merkkituotteet ole heille niin relevantteja. Muutoin he ovat kulutusasenteiltaan hyvin samanlaisia kuin muut nuoret.

Suurimmat erot työttömien 18-40-vuotiaiden ja heidän ikätovereidensa välillä ovat itsevarmuudessa ja tulevaisuuden uskossa. Tulevaisuus huolestuttaa kaikkia nuoria jossain määrin, mutta työttömät nuoret ovat selvästi muita ikäisiään epätietoisempia ja epävarmempia tulevaisuutensa suhteen. Joka kolmas kokee, ettei voi tehdä juuri mitään muuttaakseen elämäänsä. Riskien ottamisen halu on alhaisempi kuin nuorilla keskimäärin. Työelämältä he odottavat selvästi muita harvemmin valtaa tai vastuuta.

Työttömyysturvaan on suunnitteilla monia uudistuksia. Työtön velvoitettaisiin esimerkiksi lähettämään kolmen kuukauden aikana vähintään 12 työhakemusta. Julkisuudessa ehdotuksesta on oltu montaa mieltä – osa näkee vaatimukset byrokraattisina, haetaan vain hakemisen vuoksi mitä tahansa työpaikkaa, osa kokee työttömien aktivointitoimet äärimmäisen tärkeäksi.

Yhdestä asiasta kuitenkin ollaan yhtä mieltä - nuorison työttömyys on vakava ongelma niin itse työttömälle kuin yhteiskunnalle.

Lähteenä käytetty Kantar TNS:n laaja Mind-kuluttajatietopankki toimii ymmärryksen lähteenä luoden kokonaiskuvan kuluttajakentästä tai porautuen spesifiin kohderyhmään tukien näin tulevaisuuden suunnittelua. TNS Mind auttaa ymmärtämään erilaisia kohderyhmiä: keitä he ovat, mitä he arvostavat ja toivovat, mitä he mieluiten tekevät ja mistä heidät löytää.

 

Lisätietoja

Nina Frosterus, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje