Käsi sydämelle - tunnetko todella asiakkaasi?

Kuluttajat haastavat yritykset yhä yksilöllisempään palveluun. Yritykset voivat tietää tarkastikin, mitä asiakas ostaa, mutta tietävätkö ne miksi? Tietävätkö yritykset millainen asiakas on kuluttajana, mitä hän ajattelee, mitä tarpeita ja aikeita hänellä on, millainen on hänen elämäntapansa? Ja mikä hänen suhteensa on eri toimialoihin ja brändeihin? Käsi sydämelle - tunnetko todella asiakkaasi?

Me kuluttajat haluamme tulla kohdelluiksi yksilöinä. Haluamme, että meille suositellaan tuotteita ja palveluita juuri meidän omiin tarpeisiimme. Yritysten haasteena on pystyä paitsi ymmärtämään tarpeemme ja motiivimme, myös ennakoida tulevaa käyttäytymistämme. Kun yrityksen omaan tietoon lisätään ymmärrys kuluttajan arvoista ja käyttäytymisen syy-seuraussuhteista, syntyy kokonaiskuva kuluttajasta sirpaletiedon sijaan.

Yrityksen oma asiakastietokanta saattaa antaa liian kapean ja yksipuolisen kuvan. Sitä kannattaakin rikastaa ulkopuolisella tiedolla - TNS Mindilla. TNS Mindin rikasteet auttavat ymmärtämään tarpeita, käyttäytymistä ja ennakoimaan muutoksia kokonaisvaltaisemmin, ei pelkästään suhteessa omaan yritykseen.

Kohdistamista voidaan tehdä myös erilaisilla toimialaspesifeillä segmenteillä. Eri segmenttien arvo voidaan mitata, tunnistaa lojaaleimmat ja menetettävissä olevat kohderyhmät sekä löytää parhaat tavat tavoittaa relevantit kohderyhmät. Mikä heihin puree, minkälaisia tuotteita ja palveluita he käyttävät nyt ja mitä he ovat otollisia käyttämään tulevaisuudessa. 

Kuluttajan ymmärtäminen on ainoa keino ennakoida tulevaa kehitystä – ja taata oma kilpailuetu. Segmentointi antaa vahvan pohjan yrityksesi liiketoiminnalle ja kasvulle.

 

Lisätietoja:

Tarja Pentilä, 040 516 3799, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje