Kasvua etsimässä – Category Leadership

Elämme kuluttamisen aikakautta, ja silti millään toimialalla kasvu ei ole itsestäänselvyys. Mahdollisuudet rakentaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka kasvattavat koko tuoteryhmää ovat kuitenkin olemassa.

Ensin yrityksen on luotava visio tulevaisuuden kasvun ajureista koko toimialaa tai tuoteryhmää koskien.  Kulmakiviksi tulee muurata kuluttajaa, shopperia ja markkinan eri kanavia koskevat trendit ja insightit. Tämä vaihe käynnistää Category Leadership -prosessin.

Keskeistä prosessissa on tunnistaa toimialan tai tuoteryhmän kasvun ajurit, jotka auttavat niin yritystä kuin sen kumppaneita ennakoimaan ja jopa muovaamaan kuluttajan tulevia tarpeita ja muutoksia esim. tietyn tuoteryhmän käyttöön ja ostamiseen liittyen. Category Leadership -työssä aktiivisimmat toimijat tuntevat kasvun ajurit parhaiten - ja osaavat systemaattisesti rakentaa kuluttajille relevantit ja kasvua tukevat toimenpiteet.

Kantar TNS on toteuttanut Category Leadership -projekteja sekä Suomen markkinassa että osana globaaleja projekteja yhteistyössä Kantar Consultingin kanssa. Onnistunut Category Leadership -projekti edellyttää kaikkien yrityksen sisäisten sidosryhmien mukanaoloa aina tuotekehityksestä markkinointiin ja myyntiin. Vain näin pystytään muodostamaan yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja siitä, kuinka sinne päästään. Toimintatapa varmistaa kasvun ja investointien kustannustehokkuuden kaikkien sitoutuessa yhteiseen strategiaan ja sen toteuttamiseen.

 

Lisätietoja

Janne Numminen, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje