Segmentointi tukee liiketoimintaa

Yritykselle on ensiarvoisen tärkeää tuntea oma kohderyhmänsä. Miksi kuluttaja ostaa juuri tiettyä tuotetta tai palvelua? Mitä tarpeita ja aikeita kuluttajalla on? Ja se vaikein – miten ennakoida kuluttajan tulevaa käyttäytymistä ja sen mukanaan tuomia uusia bisnesmahdollisuuksia?

Hyvä strateginen segmentointi parantaa mitatusti yrityksen toimintaa ja auttaa ennakoimaan muutoksia. Segmentoinnin ytimessä voivat olla esimerkiksi asenteet, elämäntapavalinnat ja tarpeet sekä yrityksen tavoitteisiin liittyvät käyttäytymismallit. Taktinen segmentointi taas auttaa kohdentamaan toimenpiteet oikein. Segmentit voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin ja viedä tarvittaessa asiakasrekisteriin tehostamaan markkinointiviestintää.

Yrityksen liiketoiminnan kannalta on keskeistä, rakennetaanko oma segmentointi vai hyödynnetäänkö myös markkinoilla olevia kohderyhmien yleisluokittimia. Oman segmentoinnin hyötynä on sen soveltuvuus yrityksen eri funktioiden tarpeisiin, kun taas yleisluokittimilla päästään keskusteluihin koko arvoverkoston kanssa. Pohdinnan paikka on, mitä tietolähteitä segmentoinnissa tulisi käyttää. Riittääkö pelkkä omissa järjestelmissä oleva tieto? Vai tuleeko segmentoinnissa hyödyntää myös ulkopuolisia tietolähteitä, jotta kuva kohderyhmistä olisi mahdollisimman monipuolinen?

Useimmiten yrityksen omaa asiakasdataa kannattaa rikastaa ulkopuolisella datalla, jolloin kuva kuluttajasta on kokonaisvaltaisempi. TNS Mindin rikasteet auttavat ymmärtämään tarpeita ja käyttäytymistä sekä ennakoimaan muutoksia. Valmiit Mind-typologiat ovat käytössäsi ”apteekin hyllyllä” – ja niitä voidaan myös laajentaa ja räätälöidä tarpeen mukaan.

Segmentointia pohdittaessa tarvitaan ymmärrystä datasta ja mitä siitä saa irti. Jos data ei ole laadukasta, analyysiltakaan ei voi odottaa ihmeitä. Laadukasta segmentointia ei saada aikaan pelkällä napinpainalluksella algoritmin avulla, vaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – segmentoinnissakin.

  

Olemassa olevien typologioiden hyödyntäminen – TNS Mind

  • Analyysit, raportit konsultointi – nopeasti!
  • Omat jatkotutkimukset ja analysoinnit
  • Toimivat pohjana omille räätälöidyille segmentoinneille
  • Linkki mediasuunnitteluun
  • Yhteinen kieli esim. kaupan toimijoiden ja median kanssa
  • Mahdollisuus mallintaa typologiat myös omaan kantaan

 

Lisätietoja:

Tarja Pentilä, Pami Bergman ja Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje