Luottamusta on rakennettava erottautuvalla ja brändille uskottavalla tavalla

Verkottoituneessa maailmassa ja murrettaessa toimialoja luottamus on keskeinen muutosvoima. Yritysten tulee ymmärtää mistä, miksi ja millä tavoin luottamus rakentuu tämän päivän globaalissa maailmassa. Luottamuksen merkityksen korostuminen on maailmanlaajuinen ilmiö.

Yritysten on toimittava aktiivisesti rakentaakseen ja ylläpitääkseen luottamusta. Kuluttajan luottaessa brändiin, hän ostaa tuotteen tai palvelun ja on myös valmis maksamaan siitä. Mutta luottamusta ei rakenneta yhdessä yössä, se kasvaa monista positiivisista hetkistä, pienistäkin.

Luottamus syntyy läpinäkyvyydestä ja hyvästä toteutuksesta. Ole aito ja tunnistettava. Saa kuluttaja tuntemaan, että hänen kannattaa antaa aikaa ja tietojaan brändillesi. Muista vastavuoroisuus ja osallistaminen – ihmiset haluavat olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea – ymmärrä kohderyhmiäsi ja tunnista ne hetket, jolloin lähestyä heitä.

Ei kuitenkaan ole olemassa vain yhtä tapaa olla luotettava tai herättää luottamusta. Luottamusta on rakennettava systemaattisesti brändille uskottavalla tavalla. Oikein hyödynnettynä luottamus voi olla myös erottautumistekijä toimialalla.

TNS Mind kertoo, että suomalaisista 79 % kokee tutun tuotemerkin tekevän ostamisen turvalliseksi. Mutta sokeasta luottamuksesta ei ole kyse – 61 % ajattelee, että brändejä täytyy pitää silmällä, 64 % toivoo enemmän tietoa tuotteiden valmistusolosuhteista ja 37 % luottaa vain toisilta kuluttajilta saamaansa informaatioon, ei valmistajan tai myyjän viesteihin.

Markkinoinnin teknologioiden kehittyessä kohderyhmän tunnistaminen sekä viestin personointi ja kohdentaminen helpottuvat – ainakin periaatteessa. Kohdistaminen, joka räväyttää näkyville kuluttajan oman nettikäyttäytymisen, alkaa tuntua epämukavalta. Kuluttajista 77 % ärsyttää, kun nettimainos tuntuu seuraavan kuluttajan liikkeitä. Jopa 60 % suomalaisista on huolissaan siitä henkilötietojen määrästä, mitä yrityksillä heistä on, kun globaalisti luku on 40 %.

Kantar TNS on toteuttanut laajan joukon kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia kattavasti eri markkinoilla. Näiden pohjalta olemme piirtäneet kokonaisvaltaisen kuvan luottamuksen eri tekijöistä kuluttajien silmin. Tätä tietoa yritykset voivat hyödyntää liiketoimintansa kasvun tukemisessa luottamuksen keinoin.

 

Lisätietoja
Nina Frosterus, Päivi Kauppinen ja Anna Rautio
etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje