Suomalaisen mediapäivä

Suomalaiset viettävät päivittäin medioiden parissa 7 tuntia ja 57 minuuttia. Mediapäivän minuutteja lisää eri medioiden samanaikainen käyttö. Lisäksi etenkin radiota, mutta myös televisiota käytetään taustalla täydentämässä äänimaailmaa vaikkapa autossa tai kotiaskareita tahdittamassa.

 

Ajankäytöllisesti katsottuna suurin mediaryhmä on televisio, jonka sisältöjen parissa kuluu noin kolmannes mediapäivästä. Television katselu on suosittua iästä riippumatta. Myös 15-24-vuotiaat, joiden usein ajatellaan eroavan mediakäytössään muista, katsovat televisio- ja videosisältöjä lähes minuutilleen yhtä paljon kuin väestö keskimäärin. Television suosiota edistää sen sisältöjen levittäytyminen verkkoon ja katselun siirtyminen yhä voimakkaammin mobiililaitteisiin.

Digitaalisuuden myötä kasvanut mediatarjonta on yhdessä henkilökohtaisten asenteiden ja valintojen kanssa johtanut mediankäytön pirstaloitumiseen. Netin sivustot ja palvelut syövät yhteensä melkein puolet suomalaisten päivittäisestä mediankäyttöajasta. Toki ikäryhmien väliset erot ovat suuria nuorempien ollessa vahvasti läsnä digimaailmassa ja varttuneempien analogisessa mediamaailmassa. Esimerkiksi 15-24-vuotiaat viettävät 19 prosenttia mediapäivästään sosiaalisessa mediassa, kun taas 60-74-vuotiaiden mediapäivästä some lohkaisee 7 prosenttia.

Vahvoista massamedioista on yhä voimakkaammin siirrytty kohti jokaisen omaa, juuri itselle sopivaa mediaa. Median luomien julkisuuden henkilöiden kirjo onkin kasvanut ja eriytynyt – ”kaikkien” tuntemien tv:stä tuttujen rinnalle ovat tulleet ”kaikkien” tuntemat tubettajat.

Lähteenä käytetty Kantar TNS:n laaja Mind-kuluttajatietopankki toimii ymmärryksen lähteenä luoden kokonaiskuvan tällä hetkellä muutosta ajavista ilmiöistä ja niiden taustalla vaikuttavista asenteista. TNS Mind auttaa ymmärtämään erilaisia kohderyhmiä tukien näin yritysten tulevaisuuden suunnittelua.

 

Lisätietoja

Nina Frosterus ja Pami Bergman
etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje