Varmista, että brändisi on päättäjästä vetovoimainen

Yritysten ostopäätökset syntyvät monen eri ihmisen yhteistyönä. Päättäjäluokituksemme kattaa valmistelijat ja lopulliset päättäjät 14 eri hankinta-alueella. Kun tunnistat tuote- ja palvelukategoriasi hankintojen päätöksentekoon osallistuvat, pystyt kohdentamaan myynti- ja markkinointipanostuksiasi tehokkaammin. Valmistelijan rooli on tärkeä – hänen pöydällään on enemmän vaihtoehtoja, joista parhaat pääsevät eteenpäin lopulliselle päättäjälle.

Päättäjien harkintalista on lyhyt. Tiettyä brändiä vahvasti preferoivat pysyvät asiakkaina varmemmin, ostavat enemmän ja suosittelevat brändiä useammin. Preferenssin muuttaminen ei onnistu sormia napsauttamalla. Voit vaikuttaa markkinatekijöihin, mutta imagotekijät eivät niin vain muutu.

Pidä oma mediasi kunnossa. Tarjoamalla laadukasta, kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa autat päättäjää päätöksenteossa. Esimerkiksi vakuutuspäättäjiin ja -valmistelijoihin pystyt vaikuttamaan parhaiten omilla verkkosivuillasi. Mutta älä unohda ostetun median voimaa – sanoma- ja ammattilehdet ovat päättäjälle tärkeitä viestintäkanavia ostoprosessin kaikissa vaiheissa.

Asiakaskokemukset kuluttajana vaikuttavat myös bisnespäätöksiin. Yritysten hankintapäätösten tekemisen ajatellaan olevan korostetun rationaalinen prosessi, mutta päättäjäkin on ihminen ja kuluttaja, jota tunne ohjaa. Emootion sijaan puhumme bisnesvainusta ja intuitiosta.

B2B-markkinoijan on tunnettava päättäjä läpikotaisin! Ota meihin yhteyttä, kun haluat tietää, mitä brändejä yritys käyttää nyt, mitkä brändit ovat sen harkintalistalla ja mitkä koetaan vetovoimaisimmiksi. Kerromme myös, mitä brändejä päättäjällä on henkilökohtaisessa käytössään. Mukana on yli 200 yritys-  ja henkilökohtaisen kuluttamisen brändiä.

Kysy meiltä toimialasi päättäjistä!
Nina Frosterus ja Sinikka Laine, etunimi.sukunimi@kantar.com

Kuvateksti: TNS Mind Päättäjä Caféssa keskusteltiin BtoB-markkinoinnista ja suomalaisen päättäjän kokonaiskuvasta. Anna Hiltunen, Vice President, Marketing Corporate Customers, Elisalta kertoi markkinoinnin roolista ja muutoksesta.

TNS Mind Päättäjä -tutkimus palvelee B2B-brändimarkkinoinnin strategista ja taktista suunnittelua tunnistamalla päätöksentekijöiden eri roolit ostopäätöksissä. Saat kattavan kuvauksen päättäjän mediakäytöstä, digisuhteesta, suhteesta yrityskuluttamisen brändeihin sekä markkinoinnin keinoista, joilla päättäjään kannattaa nyt vaikuttaa. Kantar TNS haastatteli talven aikana noin 2500 ylempää toimihenkilöä yksityiseltä sektorilta.

 

Kategoria: 
Uutiskirje