Tekoälystä tehoa brändityöhön

Ihmisten päätöksenteon taustalla vaikuttavat tunteet. Näin tapahtuu niin kuluttajalla kuin bisnespäättäjälläkin. Maailma on ja tulee jatkossakin olemaan entistä visuaalisempi. Suomalaisista 45 % ja 72 % nuorista aikuisista arvostaa yhä enemmän visuaalisuutta, kuten valokuvia ja videoita. Visuaalisuus on yhä tärkeämpi viestinnän keino sekä kuluttajille että brändeille. Kantarin tekoälysovellus AI Decoder tulkitsee emootioihin vetoavaa kuvakieltä, mm. symboliikkaa, fontteja, värejä, kontrasteja, muotoja, kasvojen ja kehon kieltä.

Rakentavatko brändisi kuvamaailmat vahvoja emotionaalisia suhteita? USA:ssa analysoitiin autobrändien Facebook-kuvia ja huomattiin, että jopa kaksi kolmesta jaetusta kuvasta ei viestinyt emootiota selkeästi tai ei lainkaan. Kuvat eivät myöskään aktivoineet kuluttajia somessa. Haasteena autobrändeille oli etteivät ne erottautuneet toisistaan juuri lainkaan somessa jakamiensa kuvien perusteella.

Entä muut toimialat tai brändit? Erottuuko näkkileipä, shampoomerkki tai kahvipaketti toisesta vastaavasta herättämiensä emootioiden suhteen? AI Decoderin avulla voidaan analysoida ja tulkita mitä tahansa brändin käyttämää visuaalista materiaalia niin somessa kuin somen ulkopuolella.

Brändin omien materiaalien lisäksi AI Decoder analysoi kuluttajien jostakin aiheesta tuottamaa materiaalia. Tällöin voidaan ymmärtää, mitä jokin asia tarkoittaa kuluttajalle emotionaalisessa mielessä.

Hyödynnä brändisi emootionaalista vetovoimaa ja löydä uusia mahdollisuuksia tulkitsemalla kuluttajien kuvamaailmoja!

Järjestämme aiheesta Kantar Café -aamiaistilaisuuden 21.3.2019 - ilmoittaudu mukaan >

Lisätietoja

Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com

Kategoria: 
Uutiskirje