Dynaaminen brändi - haastamista ja hallintaa

Brändityöhön on tarjolla tietoa ja dataa enemmän kuin koskaan – silti alle kymmenen prosenttia brändeistä kasvaa. Haasteena brändimarkkinoijille ovat jatkuvasti lisääntyvät mediakanavat ja kosketuspisteet sekä vaativammat kuluttajat. Ja täytyy myöntää, että tekoälyn aikakaudella etusijalle pääseminen vain vaikeutuu. Kuinka rakentaa vahvaa brändiä digikaudella? Ja mikä on se viisastenkivi, joka kasvavilla brändeillä on hallussaan?

1. Tarkoitus

Erottautuminen on yhä tärkeämpää. Tuotteiden ja palveluiden samankaltaistuessa erottautuminen vaikeutuu entisestään. Mutta kirkastamalla olemassaolonsa tarkoituksen, brändi voi erottautua muista.

2. Merkityksellisyys

Aito merkityksellisyys ei rakennu saatavuutta, hintatasoa tai formaattia kopioimalla, vaan ymmärtämällä maailmaa asiakkaan näkökulmasta. Merkityksellisyys mahdollistaa emootiotason yhteyden kuluttajan ja brändin välillä ja ulottuu toiminnallisia tekijöitä syvemmälle.

3. Kommunikointi

Jatkuva brändiä vahvistava viestintä antaa brändille etulyöntiaseman. Keskity ja mieti, mitä haluat asiakkaalle jäävän mieleen nykyisessä lukemattomien kosketuspisteiden viidakossa.

4. Brändikokemus – niin oma kuin kumppanien kautta tuleva

Mieleenpainuva brändikokemus vahvistaa suhdetta asiakkaaseen. Ostopäätöksiin vaikuttavat muiden kuluttajien ja asiakkaiden arviot. Mutta vaikka asiakas kuulisi brändistäsi ”seitsemän hyvää ja kymmenen kaunista”, vasta oma hyvä kokemus saa hänet täysin vakuuttumaan.

5. Vastustamattomuus

Emotionaalinen vastustamattomuus ja rakkaus brändiin kehittyy ja kasvaa suurista kokemuksista. Brändisuhde perustuu pitkäjänteiseen ja merkitykselliseen kahdenväliseen vuorovaikutukseen, joka huolella rakennettuna kestää myrskyjäkin kasvattaen brändin arvoa.

 

Lisätietoja: Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com

Kategoria: 
Uutiskirje