Tiedätkö ketä puhuttelet – tunnistamme ja tunnemme kohderyhmät alalta kuin alalta

Jopa joka neljäs suomalaisista yli 18-vuotiaista on kiinnostunut taloudesta, raha-asioista ja sijoittamisesta. Mutta minkälaisia he ovat – ja mikä muu heitä kiinnostaa?

Taloudesta ja sijoittamisesta kiinnostuneet ovat tietoisia omasta imagostaan - on tärkeää näyttäytyä edukseen muiden silmissä. Ura, sosiaalinen status ja itsensä kehittäminen korostuvat, mutta myös ympäristöasiat ja vapaaehtoistyö kiinnostavat enemmän kuin väestöä keskimäärin. Heillä on ehkä yllättäenkin vahva halu seikkailuun, jännitykseen ja uutuuksiin. Heidät tavoittaa sanomalehdillä, suora- ja ulkomainonnalla sekä maksullisilla digipalveluilla. Mainontaan he suhtautuvat positiivisesti - sen koetaan helpottavan valintaa ja ostopäätösten tekoa.

Talousasioista ja sijoittamisesta kiinnostuneet naiset ovat selvästi useammin kiinnostuneita tekniikasta, veneistä, autoista, tieteestä ja ympäristöasioista kuin naiset keskimäärin. Vastaavasti miehet taas ovat selvästi useammin kiinnostuneita ulkonäöstä, perhe- ja ihmissuhdeasioista, kulttuurista, hyväntekeväisyydestä, ympäristöasioista kuin miehet keskimäärin.

Taloudesta kiinnostuneet ovat mielestään hyviä käsittelemään raha-asioita ja heillä on aina säästöjä sukanvarressa mahdollisten suurten ennalta arvaamattomien kulujen varalta. Kuluttajina he käyttävät rahaa varmistaakseen saavansa laatua.

Kysy meiltä, mitä sinun toimialallesi relevantti kohderyhmä ajattelee, tekee ja toivoo!

 

Lisätietoja:

Nina Frosterus

etunimi.sukunimi@kantar.com

 

Lähteenä käytetty Kantarin Mind-kuluttajatietopankki toimii ymmärryksen lähteenä luoden kokonaiskuvan tällä hetkellä muutosta ajavista ilmiöistä ja niiden taustalla vaikuttavista asenteista. Mind auttaa ymmärtämään erilaisia kohderyhmiä tukien näin yritysten tulevaisuuden suunnittelua.

Kategoria: 
Uutiskirje