Kuluttajien emootioiden muutokset ja niiden vaikutukset käyttäytymiseen kriisin edetessä

Kantar kerää ymmärrystä kuluttajien emootioista, asenteista ja käyttäytymisestä globaalissa COVID-19-barometrissa.

Asenteet, käyttäytyminen ja odotukset

Koronavirustilanne on yhteinen globaali ongelma, mutta maat elävät eri sykleissä tilanteen kehittymisen ja siitä ulospääsyn suhteen. Kantar toteuttaa laajaa globaalia tutkimusta kuluttajien emootioista, asenteista, käyttäytymisestä ja odotuksista COVID-19-pandemian aikana. Kansainvälinen tutkimus antaa hyvän näkymän siihen, mitä etenemisaallon eri vaiheissa kullakin markkinalla tapahtuu. Maat, jotka tulevat niin sanotusti jälkijunassa, kuten Suomi, pystyvät paremmin ennakoimaan tulevaa. Nyt toteutettu ensimmäinen tutkimuskierros antaa brändinomistajille näkymää kriisin aikaiseen palveluun ja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

Muuttuva mediakäyttö ja mainonta

Pandemian aikana median kulutus kasvaa kaikissa kotona käytettävissä kanavissa. Sen myöhemmissä vaiheissa normaaliin tilanteeseen verrattuna nettisurffailu lisääntyy 70 %, lineaarisen television katselun lisääntyessä 63 % ja somekäytön lisääntyessä 61 %. Sosiaalisen median osalta Whatsapp on pandemian kaikissa vaiheissa se sovellus, jonka avulla ihmiset haluavat pysyä yhteydessä. Whatsappin käyttö onkin lisääntynyt 40 %.

Luottamus on kriisissä. Globaalisti 52 % pitää perinteisiä valtakunnallisia uutiskanavia luotettavina tietolähteinä - ja ne koetaankin kaikkein luotettavimmiksi lähteiksi. Tutkituissa maissa vain 48 % vastaajista pitää valtion virastojen verkkosivustoja luotettavina. Hallitusten toimenpiteet eivät tunnu tarjoavan kaikissa maissa kansalaisille takeita ja turvallisuutta.

Moni mainostaja harkitsee mainonnan keskeyttämistä kulujen säästämiseksi, mutta kuluttajien mielestä mainonnan tulisi jatkua. Vain 8 % kuluttajista haluaa yritysten lopettavan mainostamisen. Kantarin analyysien mukaan jo esimerkiksi kuuden kuukauden poissaolo tv:stä aiheuttaa 39 prosentin pudotuksen brändiviestinnän muistamisessa. Tällöin myös brändin toipuminen tilanteesta pandemian jälkeen viivästyy.

Ennakoimalla vahvempana eteenpäin

Ensimmäiset Suomea koskevat tulokset saamme kuluvan viikon lopussa - palaamme nostoihin niistä seuraavassa uutiskirjeessä parin viikon sisällä ja tulevassa Kuluttajien selviytymisstrategiat ja brändien tuki emotionaalisiin tarpeisiin -webinaarissamme 15.4.2020 klo 10-10.30.

Haluatko käyttöösi analyysit tai datan globaaleista tai maakohtaisista tuloksista? Tutkimukseen on myös mahdollista liittää omia liiketoimintaasi koskevia kysymyksiä haluamillesi markkinoille, jolloin voit tarkastella niitä suhteessa tutkimuksen muihin aihealueisiin.

Tutkimuksesta

Tutkimuksen ensimmäisellä kierroksella mukana oli noin 30 maata, mutta kriisin edetessä mukaan on tullut uusia maita ja toisella kierroksella tutkimus kattoi jo yli 50 maata. Ensimmäinen kierros toteutettiin 14.-23.3.2020 ja toinen kierros 27.-30.3.2020. Kaiken kaikkiaan tavoitamme kierroksella noin 30 000 ihmistä haastattelumäärien vaihdellessa maittain 500-1000.

Ole meihin yhteydessä

Sekä kuluttajat että yrityspäättäjät ovat antaneet mielellään aikaansa tutkimuksille hyödyttääkseen sekä yhteiskuntaa että yrityksiä selviämään tässä tilanteessa ja myös sen jälkeen. Pystymme toteuttamaan tutkimuksia tässä poikkeustilanteessa lähes normaalisti - puhelinhaastattelut cati’@home-järjestelmällä, nettikyselyt online-paneelissa ja kvalitutkimukset digitaalisesti.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää >

 

 

 

 

 

 

 

Visit the global content page to read all the latest analysis on COVID-19

 

Kategoria: 
Uutiskirje