Kantar TNS Oy on laadun edelläkävijä

Ensimmäisenä pohjoismaisena markkinatutkimusyrityksenä Kantar TNS Oy on sertifioitunut ISO 20252:2019-laatustandardiin.  Standardi turvaa niin asiakkaamme asemaa kuin myös tutkimuksiin vastaajien yksityisyyttä. Uusi standardi ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon nykyhetken muuttuneet olosuhteet ja tulevaisuuden haasteet.

Asiakkaanamme voit olla varma, että saat tehokasta, laadukasta ja auditoitua palvelua. Laadunhallinta on ollut osa päivittäistä tekemistämme jo vuodesta 2005, jolloin aloitimme nykymuotoisen laadunhallintajärjestelmän kehittämisen. Uuden ISO 20252:2019-standardin lisäksi Kantar-konsernin kansainväliset säännökset luovat edellytykset globaalistikin tehokkaille ja laadukkaille tutkimuksille. Laadukkaalla tekemisellä on vaikutuksensa niin asiakkaisiin, työntekijöihin, vastaajiin kuin panelisteihin. Tehokkuus ja hyvät toimintamallit näkyvät aikatauluissa, kustannuksissa, tutkimussuunnitelman ja lopputuloksen vastaavuudessa, tulosten hyödynnettävyydessä ja seurantatutkimusten vertailukelpoisuudessa.

Kehitämme palveluamme edelleen ja pyrimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä myös jatkossa. Laatujärjestelmämme perustana ovat asiakastyytyväisyys-, projektipalaute- ja sisäinen henkilöstötutkimus, virhetilanteiden hallinta ja kehittämispalaverit. Näin kerätystä tiedosta saamme selkeätulkintaisen tiekartan jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen - asiakkaittemme parhaaksi!

Lisätietoja: Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@kantarcom

 

Kategoria: 
Ajankohtaista