Kuinka brändisi asema kilpailukentällä muuttuu poikkeusaikana ja kuinka paljon kilpailijasi panostavat näkyvyyteen? – Valmiista tiedosta apua nyt ja next normal -tilanteissa

Vetovoimaiset brändit erottuvat kilpailijoistaan merkityksellisellä tavalla. Luottamus syntyy tunnistettavuudesta, läpinäkyvyydestä ja vuorovaikutuksesta. Uudistamalla koko toimialan tai tuoteryhmän totuttuja tapoja toimia varmistat brändisi vetovoimaisuuden.

Globaalisti 90% yritysjohtajista odottaa pandemian aikana vakiintuneen kuluttajakäyttäytymisen jatkuvan kriisin jälkeen, kertoo Kantarin Global Business Compass (haastateltu 4 475 liiketoimintajohtajaa 60+ markkinalla touko-kesäkuussa 2020). Yritykset ymmärtävät, että heidän on reagoitava muutoksiin, mutta 48% sanoo panostavansa vähemmän muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen.

Sekä B2C- että B2B-yritysten on oltava hereillä ja aktiivisia nyt jos koskaan. Kantarilla tutkimme nykytilannetta ja ihmisten mielenliikkeitä kaiken aikaa, jotta voimme auttaa yrityksiä ennakoimaan tulevaa. Jo olemassa olevasta tiedosta voit saada heti apua esimerkiksi kilpailutilanteen kartoittamiseen.

Mikä on kuluttajan suhde toimialaasi, sen tuotteisiin tai palveluihin? Entä mitkä ovat nousevat trendit ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat asenteet? Suhde toimialaan tai yksittäiseen brändiin voi muuttua todella nopeasti, kuten myös kuluttajan käyttäytyminen. Vaikka arvoissa ja asenteissa ei näy suuria muutoksia, poikkeustilanteet luovat uusia tapoja toimia. Mitä kauemmin kriisi kestää, sitä todennäköisemmin tavat vakiintuvat. Uusista tavoista syntyy ’next normal’.

Kantarin globaalin Covid-19-barometrin mukaan 49 % kuluttajista kertoo kokeilleensa heille uusia brändejä, joita he aikovat ostaa jatkossakin. Toisaalta suomalaisista 78 % kokee tutun tuotemerkin tekevän ostamisen turvalliseksi, selviää Kantarin Mind-tietokannasta. Kuluttajan luottaessa brändiin hän ostaa tuotteen tai palvelun ja on myös valmis maksamaan siitä.

Korona-aika on entisestään vauhdittanut myös B2B-kaupankäynnin murrosta. Onnistuminen muuttuvassa tilanteessa edellyttää syvällistä asiakasymmärrystä sekä selkeyttä asiakkaiden päätöksentekoprosesseista ja ostokäyttäytymisestä myös B2B-ympäristössä. B2B-asiakkaat ovat myös kuluttajia ja B2B-ostamisessa emootioilla on suurempi merkitys kuin luullaan.

Vahvat ja aktiiviset brändit selviytyvät murroksesta nopeammin – hyödynnä olemassa olevaa tietoa

Brändilupauksen kiteyttäminen vaatii tutkittua tietoa sekä markkinasta että brändin tavoittelemasta asiakaskunnasta. Brändin vetovoimasta ja vahvuudesta kielii se, kuuluuko yritys nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa harkintaryhmään. Ja vielä voimakkaammin; olisiko yritys tai brändi ensisijainen valinta? Kokonaiskuvaa markkinasta täydentää tieto keskeisten kilpailijoiden markkinointitoimenpiteistä - kuuluuko heidän äänensä kovemmin kuin sinun?

Kantarin Mind-tieto paljastaa, että tämän hetkisten asiakkaiden brändiuskollisuus voi olla yllättävänkin matalalla ja ’hylkääjien’ osuus suuri. Vakuutusyhtiöiden kuluttaja-asiakkaista kolmannes – tai jopa yli puolet – ei koe käyttämänsä vakuutusyhtiön olevan niin houkutteleva, että he tällä hetkellä sanoisivat yrityksen olevan heille ensisijainen valinta.

Tämänhetkisten kuluttaja-asiakkaiden jakaantuminen uskollisiin ja ”hylkääjiin”

 

Kun tätä peilataan Kantarin Ad Intelligence -tietoon huomataan yhteys yritysten mainospanostusten kanssa. Mitä vähemmän vakuutusyhtiö on käyttänyt rahaa mainontaan, sitä suurempi on yleensä hylkääjien osuus asiakaskunnassa. Poikkeuksen linjasta muodostaa Lähitapiola, joka on ainoana vakuutustoimijana kasvattanut mainospanostuksiaan H1 2020 ajanjaksolla verrattuna vuoden takaiseen. Verratessa mainospanostuksia ja kuluttajien mielipiteitä huomataan myös, että mitä enemmän mainontaan on käytetty rahaa, sitä useammin vakuutusyhtiö on kuluttajan ensisijainen valinta.

Panostukset viestintään ja markkinointiin ovat myös näin kriisiaikana tärkeitä toisaalta brändin vetovoiman kannalta ja toisaalta yrityksen markkinaosuuden ylläpitämisen tai kasvattamisen kannalta. Kantarin Ad Intelligence -tietokanta sisältää laajasti tietoa siitä, kuinka aktiivisesti kilpailijasi mainostavat Suomessa, ja auttaa siten yritystäsi ymmärtämään kilpailijoiden mediavalinnat sekä ajoituksen.

Kasvun kannalta on myös oleellista tarkastella, millaisia yritystä harkitsevat ovat ihmisinä ja kuluttajina. Mielenkiintoisin joukko ovat he, jotka selvästi kokevat yrityksesi kiinnostavaksi, mutta eivät ole tällä hetkellä asiakkaitasi. Kantarin Mind-tietokannassa on valmiiksi kerättyä tietoa, joka auttaa ymmärtämään heitä sekä mistä kanavista heidät parhaiten tavoittaa.

Kysy lisää, kuinka hyödyntää valmista AI- ja Mind-dataa yrityksen toimenpiteiden suunnittelussa:

Nina Frosterus ja Minna Rantanen, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje