Emootioiden hyödyntäminen brändin kasvun lähteenä

Pystyäkseen aidosti hyödyntämään emootioita liiketoiminnassa, yritysten on mentävä paljon syvemmälle kuin pelkkään brändiin tai asiakassuhteeseen liittyvien tuntemusten mittaamiseen. Liiketoiminnassa hyödynnettävät emootiot ovat siis enemmän kuin tunnepitoisia reaktioita - enemmän kuin ilon, surun, pelon, vihan tai yllätyksen tunteen kokemuksia.

Asiakkaiden tunnetarpeet kumpuavat tulevaisuuden odotuksista ja kertovat siten kategoriaan tai toimialaan liittyvistä toiveista. Koska emotionaaliset tunnetarpeet ovat lähtökohtaisesti aina positiivisia ja tulevaisuuteen suuntaavia, voi yritys rakentaa niiden varaan brändinsä merkityksellisyyttä ja vetovoimaa pitkäjänteisesti.

Menestykselliset brändit vastaavat jokaisessa kohtaamisessa asiakkaiden emotionaaliseen tarpeeseen niin, että yhtenäinen mielikuva brändistä vahvistuu. Tässä onnistuvat parhaiten ne brändit, jotka ovat selkeästi määritelleet, millaisen tunnetarpeen haluavat täyttää ja mitä se tarkoittaa yrityksen eri toiminnoissa. Brändin tavoite on viestittävä selkeästi ja sisäistettävä organisaatiossa yhdenmukaisella tavalla.

 

Millaisen tunnetarpeen sinun brändisi pyrkii täyttämään?

  • Minkälaiset tunnetarpeet motivoivat toimialallasi?
  • Millaisia tunnetarpeita jää toimialallasi täyttämättä?
  • Millaisia keskeisiä emootioita toimialan eri brändeihin liitetään?
  • Kuinka johdonmukaisesti brändisi keskeiset elementit viestivät brändistäsi?

 

Tunnetarpeita kartoittava Kantarin NeedScope-työkalu perustuu perinteisiin psykologisiin ulottuvuuksiin sekä globaalisti validoituun projektiiviseen tekniikkaan. Viitekehys on rakennettu yhteistyössä johtavien brändinomistajien kanssa emootioiden tutkimiseksi ja tunnetarpeiden hyödyntämiseksi systemaattisessa brändityössä.

Emootiot vetovoimaisen brändin rakentamisessa

  1. Tunnista se toimialalla uniikki kuluttajan toimintaa ohjaava emootio, jonka haluat tavoittaa.
  2. Määrittele erottuvan ja vetovoimaisen brändiposition keskeiset elementit ja edellytykset.
  3. Toteuta tavoiteltua emootionaalista kokemusta johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.

 

Lisätietoja: Anna Rautio, etunimi.sukunimi@kantar.com 

 

Kategoria: 
Uutiskirje