Koronan vaikutukset suomalaisten asenteisiin

Korona on muokannut arkeamme jo vuoden ajan ja poikkeuksellinen tilanne jatkuu edelleen. Mikä on sen vaikutus juuri sinun kohderyhmäsi arvoihin ja asenteisiin?

Vaikka koronalla on moninaisia konkreettisia vaikutuksia arkeen ja elämään, kokemus oman yleisen onnellisuuden tasosta ei juuri ole muuttunut. Tunne voimaantumisesta ja pärjäämisestä on vahvempi kuin tunne huolestuneisuudesta.

Negatiivisina muutoksina näkyvät turvattomuus ja kanssakäymisen puute. 37 prosenttia suomalaisista kokee turvallisuuden tunteensa kehittyneen huonompaan suuntaan. Myös hyviä asioita nousee esille - puolisoon ja perheeseen liittyviin asioihin on tullut positiivisia muutoksia, arkiliikunta ja etätöiden tekeminen on lisääntynyt ja kiireen tunne vähentynyt.

Vastuullisten kulutuspäätösten miettimiseen halutaan nyt käyttää vähemmän aikaa

Suhtautumisessa kuluttamiseen näkyy selkeä omista arvoista kumpuava kaksijakoisuus. Vastuullisemman arvomaailman omaavat uskovat muita useammin, että koronan myötä kuluttaminen muuttuu pysyvästi vastuullisemmaksi - näin ajattelee 56 % suomalaisista. 48 % uskoo, että koronan mentyä ohi kuluttaminen ja käyttäytyminen palaavat ennalleen. Yhteistä heille on halu käyttää vähemmän aikaa ja energiaa vastuullisten kulutuspäätösten miettimiseen kuin aiemmin. Nyt halutaan, että tuotteiden valmistajat ja kauppa huolehtivat entistäkin enemmän vastuullisuudesta, jotta kuluttajat voivat keskittyä itselleen tärkeämpiin asioihin ja lähipiiriinsä.

Koronasukupolvi huolissaan tulevaisuudesta

Korona on ravistanut nuorten ja nuorten aikuisten maailmaa, sillä elämää vasta rakennetaan ja ihmissuhteiden luomisen ja kodin ulkopuolisen elämän merkitys on suuri. Siten vaikutukset tulevatkin heijastumaan pitkälle tulevaisuuteen. Huolia korona aiheuttaa nuorille erityisesti oman talouden ja sosiaalisten suhteiden osalta, ei niinkään terveyteen liittyen. Osa nuorista kokee, että koronasta puhutaan liikaa ja lietsotaan turhaa hysteriaa. Milleniaaleista ja Z-sukupolvesta rakentuukin uusi koronasukupolvi, jolle korona on merkittävä sukupolvikokemus.

Muuttuneeseen kysyntään voi vastata, kun ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja valintoja

Suuret muutokset kuten taantumat ja korona yleensä vahvistavat tai heikentävät jo käynnissä olevia asennemuutoksia. Pitkään jatkunut poikkeuksellinen tilanne ja arkielämän muutokset ovat saaneet meidät miettimään, mitkä asiat ovat itse kullekin tärkeitä ja merkityksellisiä sekä toisaalta, mistä voimme luopua. Syvempien arvojen ja asenteiden muutos tapahtuu viiveellä. Yrityksille onkin tärkeää tunnistaa, jopa ennakoida tulevat asennemuutokset, jotta voivat vastata niihin.

Kuluttajien omaksumista trendeistä, arvoista, asenteista ja elämäntyylistä on saatavana tietoa haluamissasi kohderyhmissä.
Kuluttajien arvoja ja asenteita on tutkittu vuosittaisessa Mind Asenne -tutkimuksessa.

Mikä kohderyhmä sinua kiinnostaa?
Tarja Pentilä, puh. 040 516 3799 ja Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@kantar.com

Kategoria: 
Uutiskirje